26.5.1902
 Započato s ražením Vyšehradského tunelu.
 
26.5.1889
 Otevření první rozhledny na Brandu (Erbenova vyhlídka v Ústí nad La...
 
27.5.1914
 Otevření rozhledny Diana v Karlových Varech
 
28.5.1905
 Otevření rozhledny Tanečnice
 
29.5.1881
 Otevření první rozhledny na Růžovém vrchu (zničena bleskem v roce 1...
 
30.5.1999
 Zpřístupnění rozhledny Hořický chlum
 
30.5.2003
 Zpřístupnění rozhledny na Sylvánském vrchu v Plzni
 
31.5.1891
 Zprovoznění lanovky na Letnou.
 
31.5.1892
 Požár na dole Marie. Jedna z největších důlních katastrof u nás, 31...
 
31.5.1925
 Otevření první rozhledny na Strážném vrchu u Merboltic (zanikla v 6...